Privacy statement

Spa Industries Europe is zich bewust van uw recht op privacy conform door de wetgever beoogde wet. De via deze site beschikbare gestelde informatie in de vorm van brochures, flyers en technische informatie is naar wens voor persoonlijk gebruik beschikbaar en moet worden gezien binnen kaders van het aanbieden van spas en/of aanvullende spa producten en/of accessoires. De persoonlijke gegevens die u op onze site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of documentatie en/of publicaties) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Daarnaast gebruikt Spa Industries Europe de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Spa Industries Europe. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door Spa Industries Europe gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.

Intellectuele eigendomsrechten

Spa Industries Europe behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo's).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spa Industries Europe, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Spa Industries Europe is zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatie en/of publicaties voorkomen.

Spa Industries Europe is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of het zich baseren op informatie en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

Webshop keurmerk